Kontakt:

Napíšte nám:

PROJEKTY a rozvoj obce

september 2016
maľovanie
september 2016
nové lavičky
august 2016
oprava schodov na detské ihrisko
august 2016
nový rigol pred detským ihriskom
júl-august 2016
podklad pod bedne
júl 2016
oprava stien v dome smútku
júl 2016
hasičská zbrojnica
júl 2016
informačná tabuľa pred detským ihriskom
júl 2016
prístrešky na futbalovom ihrisku
jún 2016
oprava vodárničky
jún 2016
ohniská na futbalovom ihrisku
jún 2016
asfaltová cesta do kúta
máj-jún 2016
altánok na futbalovom ihrisku
máj 2016
úprava rigolov pred Engeľa
máj 2016
drevené doplnky
máj 2016
orientačné tabule v obci
máj 2016
lakovanie parkiet v kultúrnom dome
apríl 2016
rekonštrukcia rigola pred Štullerom
marec-apríl 2016
rekonštrukcia zasadačky
marec 2016
nové svetlá
1 2 3 4 [>]

Archív projektov

PROJEKTY a rozvoj obce

 

 

Upravený rigol pred Urbana, pomohli aj LESY SR, š.p.

September 2014

Keďže obdobie zimy za chvíľočku začne a potom bude znova problém s dažďovou vodou, snažili sme sa upraviť rigol, ktorý vedie z Hrabiny do dediny, kde je najväčší tlak vody. Cestu na Hrabine a na Poľanoch nám upravily lesáci a prekopali na troch miestach. Dúfajme, že sa takto voda zospáduje priamo do rigola a nebude vymývať cestu.

 

 

 

Upravili sme si "Parádnu ulicu"

August - September 2014

Aj tento rok nás Správa ciest Košického samosprávneho kraja nesklamala a začala nám frézovať našu hlavnú ulicu. Materiál sme už tradične využili na úpravu existujúcich obecných ciest. Tentokrát ide o "Parádnu ulicu". Práve na túto sme uložili nový asfalt. Časť sa financovala z vlastných prostriedkov a časť nám poskytli LESY SR, š.p. 

 

Nový šat na sklade náradia

August 2014

 

Nový šat dostal sklad náradia. Je béžovej farby s hnedým cokľom. Veď posúďte sami - vyzerá to dobre :-)))

Na sklade náradia nám pribudla aj informačná tabuľa, ktorá zaznamenáva troška z histórie, troška zo súčasnosti našej dedinky.

Národný projekt spolupráce

To „NAJ“ z našich regiónov

Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy, o. z. a Miestna akčná skupina Rudohorie, o. z. v rámci projektu spolupráce To "NAJ" z našich regiónov vybrala medzi 20 naj-fotiek z regiónu Hornád-Slanské vrchy, o.z. a Rudohorie, fotku aj z našej dedinky. Predstavuje typický rázovitý kroj ženy, dievčaťa (nevesty) a parobka zachovaný v obci Nový Salaš, ktorý si obliekali muži aj ženy ešte pred I. sv. vojnou. Mužský odev pozostával z bieleho (tzv.drelichového), domácky vyrobeného plátna, zdobený bol prešívaním čiernou niťou, v páse sa dvakrát opásal remeňom. Ženský kroj vynikal pestrosťou farieb. Nosil sa až do 2. svetovej vojny a staršie ženy ho nosia dodnes. Strih sukieň bol polokrátky, asi 5 cm nad kolená. Pod vrchnou sukňou sa nosili „fodraše“ – biele naškrobené spodnice, na spodnom okraji s čipkou, tzv. „šlangom“. Vrchné sukne boli nadrobno zozbierané ručne, neskôr plisované vo formách nad parou. Cez plecia a okolo krku bola prehodená šatka s rojtkami (strapcami). V zime si ženy obliekali blúzy zvané jupky. Vydaté ženy mali na hlave koňťu – čepiec vystužený tvrdým kartónom.  Kroj nosili obyvatelia dedinky Nový Salaš hlavne pri obecných slávnostiach a odpustoch. V obci fungovalo roky aj ochotnícke divadlo. Ženy sa zúčastňovali každoročnej speváckej súťaže „Dargovská ruža“.  

Túto fotogragiu môžete vidieť spolu s ďalšími desiatimi zo skupiny Hornád-Slanské vrchy o.z. na stene pri obecnom úrade. V najbližších dňoch budeme mať možnosť si pozrieť všetkých 20 fotografií z celého územia Hornád-Slanské vrchy a Rudohorie aj u nás v kultúrnom dome :-))) Tešíme sa.

 

 

Júl - August 2014

Okrem pravidelného udržiavania poriadku na obecnom úrade a jeho okolí, sa naše ženy zaslúžili o zveľadenie oddychovej zóny pred obecným úradom. Využitím štiepačky naštiepali kilá a kilá mulčovacej kôry, ktorá veľmi pekne skrášlila prostredie pred OcÚ. Len vďaka ženám a Zuzke Petrusovej nájdete v týchto dňoch pred OcÚ a pozdĺž celej zastávky krásne zakvitnuté kvety. Tieto nám spríjemňujú prostredie každý deň :-))). Čistota na detskom ihrisku a v okolí domu smútku je výsledkom tiež ich práce.

V týchto mesiacoch chlapi zamestnaní cez úrad práce betónovali podklad pod altánok nad obecnú studňu. Smer schodov z hlavnej ulice sme troška pozmenili, skrátili a tým vznikol krásny priestor pre umiestnenie altánku. Altánok realizovala firma TOM-FER zo Salaša a sponzorovi aj touto cestou ďakujeme :-) Nech nám všetkým slúži na každodenné potešenie a oddych.

Máj - Jún 2014

V spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja sme realizovali v týchto mesiacoch uloženie odvodňovacích rigolov na ceste II. triedy smerom na Slanskú Hutu. Kritickým miestom bol úsek smerom k schodom, ku skladu CO. Po prvých dažďoch bolo vidieť význam našej práce : voda krásne odtekala z hlavnej ulice do odvodňovacieho žľabu, ktorý má vyústenie až v potoku Terebľa. Aj keď nám to trvalo troška dlhšie, účel to splnilo a veríme že aj spĺňať bude hlavne pri ďažďoch. Druhý úsek rigolov sme začali klásť nad Presuľom až po záhradu p. Munku. Spolupráca so Správou ciest bola veľmi dobrá, v týchto dňoch nám opravili aj veľmi kritické úseky našej hlavnej cesty :-))).

Marec - Apríl 2014

Šikovnými rukami naších chlapov sme pripravili na Dejči podklad pod altánok v rámci projektu Intermodálnej cezhraničnej trasy, ktorá sa zrealizovala vďaka Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. a Košickému samosprávnemu kraju. Pätky na altánok boli vybetónované, hranica altánku určená masívnym drevom a vysypaná troskou z U.S.Steelu. Altánok vybudovali naši stolári p. Tomko st. a p. Tomko ml. - firma TOMFER. Aj keď len skoro po 2 mesiacoch nám zmizla informačná tabuľa, ktorú sme nahradili novou, veríme že altánok a jeho príslušenstvo nám všetkým bude ešte dlho slúžiť, a splní účel nielen oddychu, relaxu ale aj praktického využitia, hlavne pri jarných brigádach. Tak sa tešíme :-))).

 

Intermodálna cezhraničná trasa 

Cyklotrasa Slanec - NOVÝ SALAŠ - Slanská Huta

V týchto dňoch finišujú práce na prepojení jestvujúcej cyklomagistrály "Alžbeta" zo Slanca na železničnej stanici, cez Nový Salaš s cyklotrasou na Slanskej Hute. V rámci tejto cyklotrasy sa osádzajú cyklosmerovníky, informačné tabule a altánok na "Dejči". Tak sa tešíme a veríme, že nám všetkým - aj Vám bude táto cyklotrasa dlho dlho slúžiť. Tútorom a autorom návrhu tejto trasy je obec Nový Salaš, realizátorom Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Navrhovaná cykloturistická trasa vedie v plnom rozsahu po existujúcich komunikáciách. Orientačné smerovníky sú osadené na základe dohody s vlastníkmi príslušných pozemkov. Cykloturistická trasa vedie cez katastrálne územie obcí Slanec, Nový Salaš a Slanská Huta. V krátkom úseku vedie paralelne s červenou cykloturistickou trasou CM 023, po existujúcej spevnenej lesnej ceste ku jazeru Izra. V tomto úseku prechádzame cez katastrálne územie obce Skároš. 

 
Prevýšenie
Maximálne prevýšenie v úseku približne 200 m sa nachádza tesne vo výjazde z obce Nový Salaš smer Slanská Huta a dosahuje hodnotu až 18%. Po tomto úseku pokračuje miernejšie, ale kontinuálne stúpanie až po lokalitu Jazero Izra. Priemerné stúpanie na trase je približne 5 %. Zjazdné aj pre menej zdatných cyklistov. Náročnosť Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zaraďujeme trasu do kategórie SPORT s určením.  Odporúčaným pre trekkingové bicykle.
Cykloturistické značenie
Cykloturistické značenie sa riadi podľa STN 01 80 28. Na cykloturistickej trase navrhujeme použiť, nasledovné typy orientačného cykloturistického značenia:
B1 – Veľká cyklosmerovka informuje používateľa značenej cykloturistickej trasy o smere jej pokračovania – má rozmery 450/140 mm, textácia a symboly na smerovke musia byť umiestnené podľa stanovených predpisov.
B2 – Malá cyklosmerovka spresňuje smer cyklotrasy – má rozmery 200/100 mm, symboly na smerovke spolu s číslom cyklotrasy musia byť umiestnené podľa stanovených predpisov.
B6 – Doplnková cyklotabuľka je tabuľka doplnená o údaje potrebné na prevádzku cyklotrasy. Významová doplnková cyklotabuľka B6 upozorňuje cyklistu na prejazd krátkym úsekom cestnej komunikácie so zhustenou premávkou motorových vozidiel, počas ktorého sa odporúča zvýšiť opatrnosť pri jazde na bicykli. Má rozmery 310/470 mm.
 
foto : pridáme neskôr :-)))

Apríl 2014  "Zázračný lesík v Novom Salaši"  

PODANÝ a NESCHVÁLENÝ :-(((

 

Zapojili sme sa aj do grantového programu „SLSP Obce bližšie k vám 2014: Prírodné prostredie“. Náš projekt s názvom „Zázračný lesík v Novom Salaši“ nebol hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis v grantovom programe „Obce bližšie k vám 2014“ prerozdelí finančné prostriedky vo výške 70 000 EUR. Do programu prišlo spolu 210 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 26 projektov.

V rámci tohoto projektu sme chceli upraviť lesík a jeho okolie na Kašeľačke do podoby lesíka vhodného na prechádzky, posedenie ľudí aj turistov. Umiestniť na tomto mieste altánok, lavičky, koše, aby sa tak aj predišlo vytváraniu čiernych skládok v jeho okolí.

Nevadí, to tejto podoby sa ho budeme snaži dostať aspoň vlastnými silami a prostriedkami. Neodradí nás predsa takýto neúspech. :-)))


 

Apríl 2014  "Futbal v Novom Salaši"  

PODANÝ a NESCHVÁLENÝ :-(((

 

Vo februári tohoto roku sme sa zapojili do grantového programu Futbal to je hra 2014. Projekt bol zameraný na prácu s deťmi a mládežou. V rámci projektu sme chceli zrenovovať futbalové ihrisko, nakúpiť lopty, siete a ostatné príslušenstvo potrebné k futbalu. Žiaľ náš projekt vybraný nebol vzhľadom k vysokému počtu podaných projektov. Do programu prišlo spolu 277 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 24 projektov.

Hodnotiaca komisia posudzovala projekty na základe kritérií stanovených v grantovej výzve. Hodnotiaca komisia prihliadala na urgentnosť zrealizovania projektu, prípadne boli uprednostnené projekty, ktoré poskytli hodnotiteľom podrobne rozpracovanú víziu a projektový zámer. Sme si však vedomí toho, že futbalové mužstvo nemáme, ale aj napriek tomu sme sa pokúsili získať aspoň nejaké peňažné prostriedky pre naše deti a mládež. To nás však neodradí k podávaniu ďalších žiadostí :-))).

 

 

Január 2014  "Záchrana prameňov na Poľakovke"                                                  PODANÝ a SCHVÁLENÝ :-)))

 

V Januári tohoto roku sme podali projekt s názvom "Záchrana prameňov na Poľakovke".  Cieľom projektu je rekonštrukcia 40-r. vodnej šachty, spájajúcej pramene vody a slúžiacej ako malá nádrž, z ktorej voda odteká do veľkého rezervára, odtiaľ na obecné ihrisko, cintorín. Rokmi steny vymurovanej šachty zvetrali, voda sa stráca už v priľahlom pozemku. Šachta sa nachádza v obci Nový Salaš, na parcele č. 135/1. Spolu s členmi DHZ, pracovníkmi a obyvateľmi obce by sa pôvodná šachta obkopala, zväčšila a nanovo vybetónovala, príp. by sa vymenila aspoň časť potrubia, odkiaľ voda odteká do rezervára.


Dobrý deň

dovodľte nám aj touto formou Vás informovať o podporených projektov v rámci programu Nestlé pre vodu v krajine 2014.

Správna rada Nadácie Ekopolis schválila 28. 2. 2014 odporúčanie poradného výboru na podporu spolu 14 projektov v celkovej výške 29 tis. €. Zoznam posielam v príllohe, aj keď ste ho pravdepodobne už videli aj na http://www.ekopolis.sk/novinky/593-v-programe-nestle-pre-vodu-v-k.html
 

 

 

Renovujeme stoličky v kultúrnom dome

Prestavba kancelárie obecného úradu pokračuje

 

Január - Február 2014

Šikovné ruky žien sme využili pri renovácií stoličiek z kultúrneho domu. Zakúpili sme novú látku, ktorou sa stoličky čalúnia, drevo sa brúsi a natiera lakom. Posúďte sami v porovnaní s pôvodnými stoličkami - ten rozdiel :-) Zatiaľ je hotová necelá polovica stoličiek. 

                     terajší stav :                                                                                pôvodný stav :

V prestavbe obecného úradu pokračujeme ďalej :-) Tentokrát sme vymysleli zamurovať únikový východ, ktorý sa roky nepoužíval a bol založený archívnymi vecami. Schody ktoré viedli k hasičskej zbrojnici sme zasypali vybúranou priečkou z OcÚ, vrch sme zabetónovali. Keďže vzniknutý priestor plánujeme využívať ako archív, umiestnili sme vetrák v jeho vrchnej časti. Na chodbičke bola umiestnená nová zásuvka, svetlo. Keďže plánujeme prerobiť komplet celú elektrinu, uvažujeme o znížení stropu vo vstupnej chodbe. Zatiaľ práce ešte pokračujú,.... info napíšeme neskôr, zatiaľ prikladáme priebežnú fotku :-)

 

Prestavba kancelárie obecného úradu

 

November - December 2013


V mesiaci November sme začali s prestavbou kancelárie obecného úradu. Miestnosť ktorá slúžila ako rozhlasovňa sa zrušila, prebúrali sme priečku do pôvodnej kancelárie, zamurovali dvere z veľkej chodby. Obyvateľom aj návštevníkom sme uľahčili orientáciu. Hneď po otvorení vstupných dverí je vstup do kancelárie na obecnom úrade po ľavej ruke. Nie je potrebné už prechádzať chodbičkou do veľkej chodby, odkiaľ boli doteraz dvere do kancelárie OcÚ. V prípade konajúcich sa akcií /oslavy, kar.../ je kancelária už separovaná. Pôvodné dvere boli hneď oproti kuchyni. 

 

31.10.2013     "Regulácia časti HB Terebľa"  PODANÝ

 

Environmentálny fond, Bukureštská 4, Bratislava

 

Posledný deň októbra sme podali na environmentálny fond v Bratislave projekt na v rámci ochrany a využívania vôd, činnosti: Opatrenia na vodnom toku. Realizáciou projektu by došlo k regulácii zbytkovej časti potoka Terebľa, čím by sa zabezpečila ochrana majetku našich obyvateľov a priľahlých pozemkov. Regulácia by bola realizovaná pozdĺž celej dediny. Požadovaná suma : 943 912,52 Eur v troch etapách po 314 638 Eur. 

 

25.10.2013     "Chodník pre peších v obci Nový Salaš"  PODANÝ

 

Slovenská agentúra životného prostredia, CTKEVV, Program obnovy dediny na rok 2014

Na agentúru životného prostredia sme podali projekt na realizáciu chodníka pre peších "Pod sklalkami".  Predmetom je oprava existujúceho prístupového schodiska a nového prístupového chodníka, ktoré sú pravidelne využívané miestnymi obyvateľmi, najmä pri návšteve obecného úradu a obchodov. V rámci realizácie projektu sa schody obložia novými estetickejšími betónovými tvárnicami. Chodník sa vytvorí na mieste existujúceho, uložením rovnakých tvárnic do štrkového lôžka ohraničeného obrubníkmi. V mieste styku cesty a schodiska sa osadia odvodňovacie žľaby s vyvedením do existujúcej kanalizácie, aby sa zabránilo zaplavovaniu schodiska a chodníka dažďovou vodou. Po ukončení týchto hlavných činností sa uskutočnia finálne úpravy miesta realizácie. 

Celkové náklady projektu : 5 390,40 Eur

 

 

Máme nový šat ohrady na cintoríne a nové lavičky na oddych

 

Október 2013


Posledné týždne októbra sme venovali hlavne úprave a zveľadeniu plochy cintorína, aby sme blížiaci sa sviatok všetkých svätých prežili v krajšom prostredí. Okrem toho že cintorín je krásne pokosený, začali sme s farbením jeho oplotenia. Keďže zatiaľ peniažky na nové oplotenie nemáme, tak sme ho aspoň oživili :-) nádhernou zelenou farbou. Veď posúďte sami :

 

Sklad náradia na cintoríne sme tiež troška zrenovovali, aspoň z vonku : namaľovali sme zárubňu, okná. Tu sme vyvesili hrobový poriadok a cintorínske poplatky. Nový šat sme dali aj informačnej tabuli s mapkou cintorína.

 

Aby sme si mohli na cintoríne aj oddýchnuť, umiestnili sme tu aj päť krásnych lavičiek. Tri z nich pred Dom smútku, jednu oproti informačnej tabuli a jednu oproti krížu. Veríme, že hlavne starší občania tieto budú využívať.

 

Stavba TEREBĽA

Júl - December 2013


V týchto dňoch sa uchyľuje už ku koncu stavebných prác na našom potoku TEREBĽA, ktorá je v správe podniku LESY SR, š.p. Banská Bystrica. Práce začala realizovať spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. už v júli. Investorom stavby sú LESY SR š.p. Banská Bystrica. Koryto potoka sa prehlbovalo, rozširovalo, betónovali sa piliere a svah sa spevňoval kameňom, na miestach uložených v betóne. Takto to zatiaľ u nás vyzerá :-) :

 

 

Krčma

September až Október 2013


Pod schodami priestoru krčmy je rigol odvádzajúci dažďovú vodu a vodu z obecnej studne do potoka. Tento už bol rokmi v dezolátnom stave, tak sme ho dali troška do poriadku :-) Nový betón plní nie len svoju funkciu ale aj zmenil celkový vzhľad rigola.

 

Zafarbili sme aj zábradlie na krčme, posiňovni a vodárničke.

 

 

Hasičská zbrojnica

September až Október 2013


V tomto mesiaci sme postupne upravovali okolie hasičskej zbrojnice, keďže počas dažďov nám do nej zo strany detského ihriska poriadne zamákalo. Stena sa odizolovala a urobil sa betónový múrik. Zaizolovali sme aj strechu hasičskej zbrojnice, ktorá pretekala.

                           predtým :                                                                            teraz :

Strana od krčmy sa tiež odizolovala, uložili sa nové drenážne rúrky (už od malého skladu),  zamurovali sme dvere do malého skladu, ktoré sa už roky nepoužívali a boli v dezolátnom stave v dôsledku sústavného podmákania. Stena od žumpy sa odizolovala, nahodil sa nový špric a zabetónovali sme priestor medzi žumpou a hasičskou zbrojnicou.

         

Do priestoru medzi hasičskou zbrojnicou a žumpou sme osadili stojany na bicykle, kde si deti môžu uložiť bicykle pri návšteve detského ihriska. Omaľovali sme aj zábradlie nad žumpou.

 

V tomto mesiaci sme dali do poriadku aj dvere na hasičskej zbrojnici. Ich spodná časť bola úplne hrdzavá, tu sa navarili nové plechy a celé dvere sa omaľovali krásnou červenou farbou.

 

 

Sklad náradia

Júl - August 2013


Bývali CO sklad dávame postupne do poriadku. Začiatkom roka sa opravilo zateplenie z vnútra. V júni sme maľovali strechu, morili sme drevá pod strechou. V týchto mesiacoch sme dávali nové dažďové rýny a nové drevá pod strechou od zastávky.

 

Zrekonštruovali sme aj dvere na sklade smetných bední.

 

CO sklad sme vzadu odizolovali, osadili drenážnu rúru s výpustom do obecného rigolu.

 

Zabetónovali sme aj odtok pred CO skladom a vysadili troška zelene :-).

 

Rekonštrukcia obecného ihriska

Júl - August 2013


V októbri minulého roka 2012 sme za pomoci spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ Zemplínska Teplica poorali obecné ihrisko. V marci tohoto roku sa kultivátorom a valcami upravil jeho povrch, zasiali sme ihriskovú trávu. To sme už čakali len na to dobré. Vysiati kostihoj sme vyťahali na brigáde so ženami pani Máriou Urbanovou, Máriou Tkáčikovou, Alžbetou Hudákovou, Paulínou Petrusovou a Valikou Tomkovou v jedno popoludnie. Diviaky a zver nás však predbehli, troška ihrisko prekyprili, ale za pomoci pána Ivana zo Slanca sa nám podarilo v júli dať ihrisko znova do poriadku. Podsiala sa tráva a už sme aj prvýkrát kosili :-).

Starú zastávku nám na ihrisko preniesol Peťo Tomko s vetrieskou za pomoci našich pracovníkov, Ruda Kallaia a Stana Maťa.

S pracovníkmi obce sme vysadili stromčeky pozdĺž oplotenia a za pomoci spoločnosti EKOLIFE s.r.o. sa upravila cesta a parkovisko na ihrisku.

Veľké ďakujeme patrí Janíkovi Tomkovi, ktorý spolu s Peťom Tomkom st. zabezpečili vodu na ihrisku. Bagrom sa prekopala voda za záhradou pána Štulera a spravilo sa vedenie.

Za cenné rady, aj fyzickú pomoc sme vďační pánovi Jánovi Štullerovi. Veľké ďakujem patrí dievčatám Aďke Herteľovej, Marcelke Sochovej, Miške Perunovej, pod záštitou ktorých sa spravilo farebné detské ihrisko z gúm, obnovila sa stará autobusová zastávka, spravilo sa ohradenie ihriska z paliet. Pri úpravach pomáhali aj mladšie dievčatá Baška Herteľová, Laura Tomková, Janka, Simonka Víglaské ako aj mladšie deti z obce : Lucka, Lea, Sára Kallaiové, Samko a Sabínka Rolíkoví, Janík Michalko. Vstup na ihrisko sme vysypali štiepaným kameňom, ktorý dal krásne vyniknúť nasadeným stromčekom. Na brigáde pomáhali aj Veronika, Zuzka, Klára Andiľové, Paulína Tomková a Mária Tkačiková.

 

 

Opravila sa dlažba a stĺpy pred domom smútku

Júl 2013

 

Cez firmu POPOSTAV - Peter Popovič sa zrekonštruovala dlažba pred domom smútku a opravili sa stĺpy. Dlažba je teraz mrazuvzdorná, nešmýkavá a vyzerá pekne.

 

Vymenili sme obecný rozhlas

Júl 2013

 

Počas mesiaca júl sa zrealizovala rekonštrukcia obecného rozhlasu, bolo natiahnuté nové vedenie a zasadené nové amplióny.

 

Upravili sme si troška obecné cesty

Jún 2013

 

Počas mesiaca máj, jún sme upravili dovezenou troskou z U.S.STEEL-u a vyfrézovaným asfaltom cestu na hrabinu, do kúta a na miestne ihrisko. Spravili sme aj malé parkovisko na ihrisku.

cesta do kúta :

cesta na hrabinu :

hrabina :

 

Prístrešky na smetné bedne

Máj 2013

 

Vrámci zvýšenia množstva separovaného zberu a udržania poriadku v okolí zberných kontajnerov v obci sme za pomoci živnostníka Miroslava Geroča, ktorý ich vyrobil a daroval obci, umiestnili prístrešky nad smetné bedne. Pomocou nich sa udržiavajú kontajnery pokope a esteticky zapadajú aj do okolia. Posúďte sami z fotodokumentácie. Ku kontajnerom pribudli aj bedne na plechovky a vrchnáky z plastových fliaš. Bolo vytvorené nové miesto pre kontajner na sklo a plastové fľaše, aby sme umožnili občanom lepší prístup. 

 

Nová autobusová zastávka

Apríl 2013

V apríli sme vymenili autobusovú zastávku v našej obci. Stavbu realizovali miestní stolári - firma TOMFER - Fero Tomko. V zastávke je umiestnená informačná tabuľa pre občanov a po oboch stranách lavice na sedenie. Kvalitu a skutočnosť, že je naozaj veľmi pekná môžete posúdiť aj vy :

predtým :

teraz :

Asfalt pod zastávkou bol opravený Správou ciest a zábradlie sme vymaľovali svojpomocne do farebnej kombinácie hnedá-béžová.

 

5.4.2013 Zlepšime SSpoločne Slovensko: "Zóna oddychu pre športovcov a                              cyklistov"  

Nadácia SPP

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná dňa 5.4.2013 na Nadáciu SPP. Cieľom projektu je v spolupráci s miestnym DHZ, mládežou, občanmi vytvoriť oddychovú zónu pre cyklistov, športovcov a návštevníkov miestneho ihriska. Umiestnením drevených odpočívadiel na miestnom ihrisku, parkovisku, košov a informačných tabúľ by sa zabezpečila možnosť kvalitného oddychu pre všetkých návštevníkov. Vysadené stromčeky pozdĺž cesty na ihrisko a drevený mostík premosťujúci cestu na ihrisko a oddychovú zónu by skrášlili verejný priestor a zveľadili životné prostredie obce. 

Celková požadovaná suma 5 048,- Eur. 

 

S potesenim Vam oznamujeme, ze Vas predlozeny projekt v 2. rocniku programu SPPolocne bol uspesny a obstal v konkurencii 700 prihlasenych projektov. Az 240 projektov z celeho Slovenska dostane sancu uchadzat sa o podporu verejnosti v druhej faze programu. 


Vas projekt postupuje do verejneho on-line hlasovania na webstranke www.sppolocne.sk a je len vo Vasich rukach, ako ziskat co najviac hlasov.
Drzime Vam palce a tesime sa, ako SPPolocne zlepsime Slovensko.

S pozdravom

Tim programu SPPolocne


 

18.1.2013 Oprava miestnych komunikácii - "Parádna ulica" :-)

LESY SOBRANCE

Týmto projektom obec žiada finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácii, ktoré sú značne poškodené už dlhšie obdobie ťažbou dreva pre podnik LESY SR, š.p. OZ Sobrance. Vybudovaním asfaltového koberca by došlo k dlhodobejšiemu riešeniu terajšieho urgentného stavu. Ide o cestu od p. Ivaňáka po p. Štullera. 

Celková požadovaná suma 20.288,14,- Eur. 

 

 

18.1.2013 Spoločne pre región : "Chráňme si našu prírodu"  NEPODPORENÝ :-(

Karpátska nadácia

Žiadosť o poskytnutie grantu bola podaná dňa 18.1.2013 na Karpatskú nadáciu. Cieľom projektu je v spolupráci s partnermi vyčistiť ochrannú zónu pozdĺž cesty od Slanca na Nový Salaš. V projekte je zahrnuté čistenie prírody v obci a jej okolí od plastových, sklenných fliaš a odpadkov, realizácia odpočívadiel na obecnom ihrisku, umiestnenie košov a informačných tabúľ.

Celková požadovaná suma 3 250,- Eur. 

 

30.10.2012 Projekt na zateplenie budovy kultúrneho domu a domu služieb

Environmentálny fond

Žiadosť o poskytnutie podpory na zateplenie budovy kultúrneho domu a domu služieb v obci Nový Salaš bola podaná dňa 30.10.2012 na Environmentálny fond v Bratislave. Uvedená dotácia sa plánuje použiť na zateplenie prevádzkovo-hospodárskej budovy, ktorá pozostáva z budovy kultúrneho domu, obecného úradu a budovy obchodu a služieb, v ktorej sa nachádza klub mládeže, plánovaný klub dôchodcov a priestory prenajímané za účelom poskytovania obchodných služieb občanom.

Celková požadovaná suma : 82.759,66 Eur.

 

 

1.10.2012 Mládež v akcii: "Dobrovoľní hasiči z Nového Salaša" NEPODPORENÝ :-(

IUVENTA - Národná Agentúra

Projekt zaslala skupina dobrovoľných hasičov z Nového Salaša. Dotácia by bola využitá na zber a uchovanie historických predmetov v pamätnej izbe dobrovoľných požiarnikov a na slávnostné pripravenie akcie Memoriálu Ing. Imricha Tomka v júni roku 2013.

Celková požadovaná suma : 5.450,- Eur.

 

 

R. 2012    REKONŠTRUKCIA PRIESTORU POTRAVÍN A KLUBU MLÁDEŽE              

                 REALIZOVANÝ

 

Pani Veronika Tomková

V priebehu mesiaca máj, jún 2012 bola zrealizovaná rekonštrukcia obchodu potravín a klubu mládeže. Celý projekt bol financovaný zo strany pani Veroniky Tomkovej v celkovej výške : 2538,21 Eur.  V rámci rekonštrukcie boli vymenené nové dvere, okná, bola zabudovaná priečka rozdeľujúca obchod potravín a klub mládeže. 

stav pred realizáciou :                                                                                        stav po realizácii : 

R. 2012 Dotácia - ODDYCHOVÁ ZÓNA OBCE REALIZOVANÝ

Ministerstvo ŽP, dotácia z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2012

 

Dňa 11.11.2011 bola zaslaná na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 za účelom vybudovania oddychovej zóny v obci. Je dôležité pripomenúť, že podobné projekty boli zaslané už aj v roku 2010, 2009, 2008, 2007.

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 6.3.2012 bola požiadavka obce schválená

Dotácia bola schválená vo výške 3.500,00 EUR

Z vlastných zdrojov obec financovala 5% : 175,34 EUR

Naviac z rozpočtu obce bola poskytnutá čiastka : 1.744,89 EUR

Celková výška projektu bola vo výške 5.420,23 EUR.

Oddychová zóna bola realizovaná na základe riadneho výberového konania na OcÚ firmou Jur-I-Stav IGOR JURAN, 044 18 Slanské Nové Mesto 83 v mesiacoch júl, august 2012.

stav pred realizáciou :

 

stav po realizácii : 

 

                                  

R. 2011 Dotácia - detské ihrisko    REALIZOVANÝ

Obec na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. podala projekt pre výstavbu detského ihriska v priestranstve za kultúrnym domom. 

Pôdohospodárska platobná agentúra rozhodla dňa 21.7.2011 o pridelení nenávratného finančného príspevku pre projekt Detské ihrisko Nový Salaš vo výške 32.188,55 Eur. 

stav pred realizáciou :   

      

stav po realizácii :

 

 

R. 2008 VÝMENA OKIEN A DVERÍ NA KULTÚRNOM DOME A OBECNOM ÚRADE  REALIZOVANÝ

Obec v roku 2008 obdržala dotáciu od MF SR v čiastke 300.000,-Sk. Účelová dotácia bola použitá na výmenu drevených okien a vonkajších dverí za plastové. Celková čiastka na uvedenú akciu bola použitá vo výške 339.000,-Sk.

stav pred realizáciou :                                                                                      stav po realizácii :

 

 

 

 

R. 2007 VÝSTAVBA DOMU SMÚTKU  REALIZOVANÁ

Dňa 17.10.2007 sme začali svojpomocne s výstavbou Domu smútku v obci Nový Salaš s predpokladaným rozpočtom 1,700.000,- Sk. Objekt bol financovaný z vlastných prostriedkov obce, vecných a finančných darov občanov a dobrodincov. Ukončený a skolaudovaný bol v prvom polroku 2010 a to 14.05.2010.  Vysviacka bola v sobotu 27.novembra 2010, za účasti celej obce a dobrodincov.

stav pred realizáciou :                                                                                     

 

 stav po realizácii :

 

R. 2007 ROP - REGENERÁCIA SÍDIEL  ČIASTOČNE REALIZOVANÁ

Obec sa prihlásila na zverejnenú výzvu v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia č. 4.1 - regenerácie sídiel, skupina oprávnených aktivít 4.1c. Požiadali sme Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v čiastke 406 441,36 €. Celkové výdavky projektu sú v predpokladanej čiastke 427 833,02 €.. Cieľom projektu je:

- modernizácia centra obce

- vybudovanie peších komunikácií v centre obce

- rekonštrukcia spevnených plôch v centre obce

- rekonštrukcia časti miestnych komunikácií

- rekonštrukcia pešej lávky

- rekonštrukcia zábradlia cestného mosta

- vybudovanie vonkajšej relaxačnej zóny

- doplnenie drobnej architektúry

- výmena autobusovej zástavky

              Predpokladaný termín zahájenia stavby mal byť v máji 2010 a ukončenie po 18 mesiacoch t.j. v novembri 2011.

 

  Čo nás trápi najviac:

- chýba nám kanalizácia

 - je nevyhnutná regulácia potoka ( ohrozovanie a poškodzovanie  osobného i obecného majetku

- nutná rekonštrukcia verejného rozhlasu, kultúrneho domu, požiarnej zbrojnice, doriešenie vytápania v objektoch Obecného úradu

- doriešenie hlavnej cesty od obce Slanec po obec Slanska Huta, ktorá je v dezolátnom stave, včetne priekop a hlavne v obci.

 

             Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP došlo z MV a RR SR dňa 8.06.2010  za čo veľmi pekne ďakujeme. Nie je to po prvý krát.