Kontakt:

Napíšte nám:

Naši šikovní ľudia


Významní a šikovní ľudia našej obce :-)

 

Do tejto rubriky budeme postupne pridávať ľudí, ktorí žili v našej obci, aj žijú a ktorí sú, boli svojim spôsobom nejak výnimoční. Či už svojimi schopnosťami, šikovnými rukami alebo svojou pôsobnosťou v obci.

 

pán JÁN NOVÁK

 

          Dovoľte mi v mene svojom, v mene obecného zastupiteľstva v Novom Salaši a v mene občanov tejto dedinky povedať aspoň pár slov o človeku, ktorý nás dňa 20.4.2014 opustil a s ktorým sme sa dňa 23.4.2014 rozlúčili.

Pán Ján Novák, najstarší občan obce patril a vždy aj patriť bude medzi významné osobnosti  už teraz histórie našej maličkej dedinky. Narodil sa v roku 1925.  V marci tohto roku sa dožil krásneho veku 89 – rokov. Významný nebol len jeho osobný život ako manžela a otca, ale významný bol aj jeho verejný život. V tedajšom národnom výbore pracoval od roku 1948 do roku 1990. Takmer celý svoj život - 42 rokov zasvetil verejnému pôsobeniu. Pracoval najskôr ako referent, neskôr ako tajomník a od roku 1968 ako predseda MNV.

Na to, čo urobil dobré pre obec sa už možno pozabudlo, sú to už roky. Okrem dobrých skutkov, ostalo tu však niečo pevné, ktoré slúži pre občanov tejto dedinky do dnešných dní. Za pôsobnosti pána Jána Nováka sa realizovala elektrifikácia obce, vybudovali sa mosty, prvý rozhlas, oplotenie cintorína a výstavba kultúrneho domu, jednoty a hasičskej zbrojnice v akcii „Z-et“, na ktorej sa podieľali vtedajší občania obce. Vy mladší si tieto roky pamätáte a viete, že sa toho dialo aj vo verejnom živote veľa.

Za tieto roky mu zaslúžene patrí poďakovanie nás všetkých, ktoré veríme aj teraz počuje.

Je pre mňa cťou a zároveň povinnosťou vzdať úctu tomuto človeku, ktorý ostane vždy v našich spomienkach. Či už ako skvelý obchodník, predstaviteľ a zástanca obce, ako aj rozvážny starší pán s jeho typickou čiapkou.  Táto obec si pamätá a bude pamätať človeka Menom Ján Novák. Ďakujeme Pánovi, že sme tu mali takéhoto človeka.

 

Nech Vám ujo Novák, náš Pán udelí potrebných milostí a zaslúžený odpočinok.                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                AM

 

 

Firma TOMFER

TOMKO FRANTIŠEK

DREVOMODELÁR-STOLÁR

 

V našej obci sa už roky rokúce zaoberá stolárstvom pán Vincent Tomko, ktorý vyrába z dreva - dá sa povedať už skoro všetko. Štafetu kvalitného a ďaleko známeho stolára už prevzal pred niekoľkými rokmi aj jeho syn pán František Tomko. Ich výrobky poznajú skoro na celom Slovensku a na väčšej časti aj Maďarska. Okrem okien, dverí, stolov, lavičiek a schodov, vyrábajú aj krásne altánky, prístrešky, autobusové zastávky.

V našej dedinke sa pýšime práve touto autobusovou zastávkou, v okolí ktorej sa nachádzajú aj lavičky na sedenie. V novembri 2013 nám vďaka pánovi Tomkovi pribudli aj lavičky na cintoríne, ktoré využívajú hlavne starší obyvatelia a návštevníci.

V Dome smútku, ktorý bol vysvätený v roku 2010 sa nachádzajú tiež lavice, kazateľnica, podstavec na rakvu, stojan na kvety, stojany na sviečky, ktoré boli vyrobené práve našími stolármi.

Kontakt :

Nový Salaš č. 65

055/6968 117055/6968 1177;6968 117

0904 047 2530904 047 253

 

 

Posledné ZBOHOM sme dali na poslednej rozlúčke dňa 30.6.2013 človeku,

ktorý spravil pre našu maličkú obec veľmi veľa.

Pán Lukáč (Lukáš) Timko ako sme ho všetci volali je človekom, ktorému chcem venovať týchto pár riadkov, pretože si myslím, že je jeden z mála ľudí, ktorý si to zaslúži.

Ujo Lukáč nebol veľký len svojim vzrastom, telom, veľkými rukami či krásnym mohutným hlasom, ktorý vždy pri piesňach vynikal. Tento človek bol veľký a vždy veľkým ostane hlavne kvôli svojím skutkom. Bol to človek veľmi dobrý, ochotný vždy pomôcť, veľmi veľmi pracovitý a hlavne úprimný. Vedel povedať priamo do očí čo si myslí, či už to bolo dobré alebo aj zlé. Preto sme si ho vždy vážili, od ľudí starších až po mladých, s ktorými veľmi rád rozprával. Úsmev na jeho tvári bol vždy povzbudzujúci.

Je pre mňa cťou a zároveň povinnosťou vzdať úctu tomuto človeku a zmierniť aspoň troška žiaľ jeho rodine : hlavne manželke, dcére a vnukom, pre ktorých vieme že bol veľkým vzorom.

Veľa ľudí sa zapíše to pamäte, do života človeka, ale po čase si človek spomenie len na niektorých. Ujo Lukáč je zapísaný nielen v našej pamäti ale aj v pamäti tejto malej dedinky naveky. Dá sa povedať, že skoro tých 72 – rokov žil a dýchal pre túto obec. Nielen cez pomoc občanom tejto obce, ktorých neodmietol, aj veľa krát na úkor svojho vlastného času a svojho zdravia. Mnoho krát išlo o fyzickú prácu, ale veľakrát aj o jeho radu, postoj. Jeho rozhodnosť, húževnatosť a pracovitosť je príkladom pre nás všetkých. Tento človek vždy pozeral na správny rozvoj obce, bol vždy pravým človekom na pravom mieste, pravým Salaščanom! Zúčastňoval sa brigád, obecných akcií, zastupiteľstiev. Dlhé roky bol členom dobrovoľného hasičského zboru v obci Nový Salaš. Bol veľkým prínosom pre túto obec A rovnako bude veľkou stratou, pre nás všetkých. Bol jedným z piatich, vďaka ktorým stojí v našej obci krásny dom smútku. Týždne a mesiace pracovali spoločne, súdržne a s úsmevom na tvári pre jediný cieľ, ktorý nám všetkým bude ešte dlho slúžiť. Vlastnými rukami, vlastným potom. Bol pri výstavbe jedným z pilierov či už psychickej ako aj fyzickej podpory. Preto Ťa Pane prosíme, nech je pred Tvojou bránou odmenený. Je po jeho kamarátoch pánovi Imrichovi Urbanovi, pánovi Jožkovi Štullerovi a pánovi Milanovi Hudákovi už štvrtý, ktorí nás opustili a ležali na mieste, ktoré si sami postavili. Česť ich pamiatke a veľkým skutkom.

Táto obec si pamätá a bude pamätať človeka Menom Lukáš Timko. V našich srdciach má a bude mať vždy čestné miesto. Ďakujeme Pánovi, že sme tu mali tak cenného človeka. Ďakujeme ujo Lukáč za všetko.  Nech je Vám zem ľahká – ako sa hovorí a nech sa spolu s ostatnými tešíte v kráľovstve Pánovom.

Veľa sme sa od Vás naučili a je našou povinnosťou Vás nasledovať, tak aby ste boli na druhej strane na nás všetkých hrdý.

                                                                                                                                                                                                                                           AM

 

Dovoľte mi predstaviť pani Helenu Tomkovú :

Teta Tomková roky šila, vyšívala rúcha pre kňazov, obrusy, prestierania do kostola, košielky pre novorodencov. Má veľmi šikovné ruky, ktoré vedia nielen šiť, vyšívať ale aj háčkovať. Medzi jej krásne háčkované veci patria ozdoby nie len na Vianočný stromček, ale aj ozdoby na Veľkú Noc či stojany na servítky.

 

055/6966938055/6966938055/6966938055/6966938m o jej výrobky : t.č. : 055/6966938

A teraz niečo najnovšie z dielne tety Tomkovej :

 

Ako ďalšiu Vám predstavujem pani Radku Tkáčikovú :

Táto mladá dáma vyrába krásne kytice. Tieto však nepozostávajú z kvetov, ale z fliaš, cukríkov, lízatiek, hračiek, sladkostí. Veď posúďte sami :

 

 

Tieto obrázky sú len zlomkom toho, čo už v skutočnosti Radka vykúzlila. Kliknite sa na jej stránku :

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.405887152767097.89162.100000374486519&type=1

a uvidíte nádherné fľaše, vajíčka, vence.

 

055/6968308055/6968308055/6968308055/6968308m o jej výrobky : t.č. : 055/6968308