Kontakt:

Napíšte nám:

Dôležité telefónne čísla


Hasičský a záchranný zbor              150

Záchranná zdravotná služba            155, 112

Polícia                                                 158

Polícia Bohdanovce                           055/6941 203


Informácie o telefónnych číslach      1181

Telefonické podávanie telegramov   12 127

Ohlasovňa porúch telefónov             12 129

Elektrárne - poruchy                           0850 123 332


Zdravotné stredisko Slanec               055/6968 213

Detská lekárka Slanec                        055/6968 212

Zubná ambulancia Slanec                  055/6968 107

Lekáreň Slanec                                    055/6968 110


Matrika Slanec                                       055/6968 595

Pošta Slanec                                          055/6968 295


Zverolekár Bidovce                              055/6965 232