Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke obce od 1.1.2011.

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.


Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at webexdigital2.vshosting.cz Port 443

Zmluvy 2017

Mesto Košice
dotácia na CVČ pre rok 2017
(1088.24 kb)
Komunálna poisťovňa a.s.
úrazové poistenie MOS
(798.16 kb)
(923.14 kb)
TOPSET Sollutions s.r.o.
systémová podpora
(3577.55 kb)
wbx, s.r.o.
webová stránka obce
(1679.84 kb)

Zmluvy 2016

Dohoda č. 15 41 012 43
menšie obecné služby
(778.48 kb)
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
Roland Terezkievič
(258.51 kb)
(5642.01 kb)
Komunálna poisťovňa, a.s.
úrazové poistenie aktivační
(865.54 kb)
Zmluva o dielo na vypracovanie projektu
Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
(1405.74 kb)
(1206.06 kb)
Rímskokatolícka cirkev
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016
(1408.04 kb)
Zmluva č. 1/2016 - KD
nájom priestorov
(453.57 kb)
(3222.61 kb)
(682.5 kb)
Zmluva č. 2/2016 - KD
nájom priestorov
(453.04 kb)
Zmluva č. 26414
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1779.59 kb)
(2375.56 kb)
(4136.18 kb)
Zmluva č. 3/2016 - KD
nájom priestorov
(541.55 kb)
Komunálna poisťovňa, a.s.
Úrazové poistenie dobrovoľnícka služba
(974.33 kb)
SLOVGRAM
zmluva č. 1611373
(1156.64 kb)
Zmluva č. 4/2016 - KD
nájom priestorov
(551.78 kb)
Zmluva o dielo č. 01/04/2016
JANEKO s.r.o. - oprava miestnej komunikácie
(954.43 kb)
Zmluva č. 5/2016 - KD
nájom priestorov
(536.1 kb)
Zmluva č. 6/2016 - KD
nájom priestorov
(534.11 kb)
Zmluva č. 7/2016 - KD
nájom priestorov
(530.37 kb)
(278.85 kb)
Kúpna zmluva č. 11/2016/KZ
Košický samosprávny kraj
(144.65 kb)
Zmluva o dielo č. 524/2016
Nakladanie s KO,drobným stav.odpadom a objemným odpadom v obci Nový Salaš
(1218.99 kb)
Slovak Telekom a.s.
telefónne služby
(1806.98 kb)
(1293.25 kb)
Kúpno-predajná zmluva František Tomko
kúpa parcely č. 194/3 194/4
(585.39 kb)
Dohoda č. 16 41 010 97
ÚPSVaR Košice, par. 10
(1403.85 kb)
(526.88 kb)
Dohoda č. 239 par.52 2016 ŠR
aktivačná činnosť
(3797.14 kb)
(234.6 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ na rok 2017
Spojená škola sv.Košických mučeníkov
(1564.14 kb)
Komunálna poisťovňa a.s.
úrazové poistenie par. 52
(961.98 kb)

Zmluvy 2015

(7825.14 kb)
DOHODA č. 8 par.12 2015 AC
pomoc v hmotnej núdzi
(1480.34 kb)
(3043.73 kb)
Mandátna zmluva PO a zdravotnej služby
Radoslav Dugas, R.D.TECH.
(942.05 kb)
Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
(298.81 kb)
Komunálna poisťovňa, a.s.
poistenie - aktivačná činnosť
(820.18 kb)
Komunálna poisťovňa, a.s.
poistenie - menšie obecné služby
(907.34 kb)
DOHODA číslo 37 par.52 2015 ŠR
aktivačná činnosť
(3071.96 kb)
Komunálna poisťovňa, a.s.
poistenie - dobrovoľnícka služba
(989.88 kb)
DOHODA č. 116/par.52a/2015/ŠR
dobrovoľnícka služba
(3701.99 kb)
U.S.Steel Košice, s.r.o.
Kontrakt č. TANS1500120 troska
(734.85 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
(1311.03 kb)
Komunálna poisťovňa, a.s.
poistenie - dobrovoľnícka služba
(967.04 kb)
Zmluva č. 1/2015 - KD
Paulína Petrusová
(728.7 kb)
Zmluva č. 2/2015 - KD
Daniela Gordoňová
(747.02 kb)
Zmluva č. 3/2015 - KD
Irena Jacková
(555.25 kb)
Zmluva č. 4/2015 - KD
Helena Tomková
(740.94 kb)
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a.s.
(5166.47 kb)
(511.25 kb)
(1201.85 kb)
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
poskytovanie údajov pre register SHR
(5938.87 kb)
Dohoda č. 223/par.52/2015/ŠR
aktivačná činnosť
(4812.17 kb)
Dodatok č. 4 k PZ 080-2041.706
poistenie dom smútku
(897.94 kb)
Komunálna poisťovňa, a.s.
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
(787.68 kb)
(6458.37 kb)
(1219.7 kb)
Zmluva č. 2799/2015
Ministerstvo vnútra
(2927.28 kb)
Zmluva o dielo č. 1/2015
FEDEL s.r.o. kamerový systém
(607.92 kb)
Zmluva č. 5/2015 - KD
Irena Urbanová
(567.36 kb)
(642.51 kb)
(2130.8 kb)
Dohoda č. 363/par.52a/2015/ŠR
aktivačná činnosť
(5086.27 kb)
Komunálna poisťovňa, a.s.
Úrazové poistenie dobrovoľnícka služba
(993.66 kb)
(212.42 kb)

Zmluvy 2014

DOHODA č. 2014/12468
menšie obecné služby, dobrovoľnícka činnosť
(1632.15 kb)
(2332.53 kb)
DOHODA číslo 3/par.52/2014 NP VAOTP SR-3
vykonávanie aktivačnej činnosti
(5662.04 kb)
Dodatok č. 1 k PZ 080-2041.706
poistenie Detské ihrisko
(1187.92 kb)
Geosense SK s.r.o.
Zmluva o dielo o poskytovaní servisných služieb
(304.14 kb)
Dodatok č. 1 k dohode číslo 3 52 2014
vykonávanie aktivačnej činnosti
(1668.27 kb)
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
Roland Terezkievič
(606.68 kb)
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/1625/05/2008
TOPSET Solutions s.r.o. aktualizačné poplatky
(594.39 kb)
Zmluva č. 492-11-1795/2014
poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností
(1407.16 kb)
DOHODA č. 111 par.52a 2014 ŠR
vykonávanie aktivačnej činnosti podľa 52a
(6577.86 kb)
U.S.Steel Košice, s.r.o.
Kontrakt č. TANS1400130
(1051.79 kb)
Zmluva o spolupráci - cyklotrasa
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o.
(1377.45 kb)
(1597.41 kb)
Dohoda č. 8 par. 10 2014 AC dávky v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
(2155.88 kb)
(291.95 kb)
(0 b)
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č.5700067
Verejné priestranstvo v obci Nový Salaš
(0 b)
(1517.26 kb)
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1400130
U.S.Steel Košice, s.r.o. troska
(644.86 kb)
(1872.7 kb)
(959.25 kb)
(944.32 kb)
(928.35 kb)
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 227731 2014
financovanie DPH Oddych.zóna, Verejné priestranstvo
(399.02 kb)
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 227758 2014
Verejné priestranstvo v obci Nový Salaš
(409.39 kb)
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 227723 2014
Oddychová zóna v Obci Nový Salaš
(396.1 kb)
DOHODA č. 215 par.52 2014 ŠR
aktivačná činnosť
(7584.94 kb)
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
(1238.19 kb)
DOHODA č.227/par.52a/2014/ŠR
na vykonávanie aktiv.činnosti formou dobrovoľníckej služby
(5379.99 kb)
Zmluva o dielo č. 1/2014
JANEKO s.r.o. - oprava miestnej komunikácie
(701.09 kb)
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 52a
(2024.44 kb)
Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. TANS1400130
U.S.Steel Košice, s.r.o. troska
(804.34 kb)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 2 k POZ 080-2041.706
(1991.5 kb)
Príkazná zmluva č. 5/2014/EL
Regionálne združenie miest a obcí Košice-okolie
(2992.06 kb)
Dodatok č. 3 ku Kontraktu č. TANS1400130
U.S.Steel Košice, s.r.o. troska
(961.61 kb)
Dodatok č. 4 ku Kontraktu č. TANS1400130
U.S.Steel Košice, s.r.o. troska
(830.22 kb)
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dotácia na mzdu a prevádzku CVČ
(3113.55 kb)
Dodatok č. 1 k Dohode č. 8/par.10/2014/AC
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
(556.25 kb)
Dodatok č. 2 k Dohode č. 8/par.10/2014/AC
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
(556.25 kb)
DOHODA č. 8a par.10 2014 AC
o pomoci v hmotnej núdzi
(3809.08 kb)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 3 k POZ 080-2041.706
(3203.04 kb)
(3540.57 kb)
Zmluva o pripojení k Informačnému systému
DataCentrum elekronizácie územnej samosprávy
(4115.29 kb)
(2660.31 kb)
(3327.26 kb)
Darovacia zmluva č. 2014/884-HM
Ministerstvo obrany SR - elektrocentrála
(8135.67 kb)

Zmluvy 2012/2013

Poistná zmluva číslo: 080-2041.706
poistná zmluva kultúrny dom
(1639.33 kb)
(1667.65 kb)
(67 kb)
Ing.Žigmund Szathmáry
audítorske služby
(1255.07 kb)
Zmluva o užívaní poľovného revíru
zmluva o užívaní poľovného revíru
(675.15 kb)
U.S.Steel Košice, s.r.o.
Zmluva č. TANS1200140
(2057.29 kb)
Zmluva o aktualizácii programov
Dodatok č. 2 ku Zmluve č. A/1625/05/2008
(762 kb)
AVE Košice s.r.o.
Dodatok č. 3 ku Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom
(629.34 kb)
(1581.89 kb)
Zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku
Združenie miest a obcí Slovenska
(819.91 kb)
U.S.Steel Košice, s.r.o.
Zmluva č. TANS1300043
(2090.87 kb)
U.S.Steel Košice, s.r.o.
Dodatok č. 1 ku kontraktu č. TANS1300043
(1091.52 kb)
Zmluva o dielo 20130702
Rekonštrukcia verejného rozhlasu
(935.39 kb)
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
(4429.56 kb)
(3101.54 kb)
(1185.03 kb)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dodatok č. 1 k dohode číslo 73
(1150.14 kb)
(5334.46 kb)
TENDER-KONZULT, s.r.o.
Mandátna zmluva č. 11/2013
(2296.18 kb)
Zmluva o dielo č. 19/LE/2013
Oddychová zóna v obci Nový Salaš
(6447.02 kb)
Zmluva o dielo č. 18/LE/2013
Verejné priestranstvo v obci Nový Salaš
(6500.23 kb)
(2112.61 kb)
Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu č.12/2013
Verejné priestranstvo v obci Nový Salaš
(2120.04 kb)
DOHODA číslo 139 par.52 2013 NP VAOTP SR-2
aktivačná činnosť formou menších obecných služieb
(5691.21 kb)
(1053.34 kb)
DOHODA číšlo 164 par.52a 2013 NP VAOTPSR-2
aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
(6714.84 kb)
(1056.61 kb)


Archív zmlúv

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
 
doc Zmluva o poskyt. fin. prostr. zo ŠR
doc Zmluva č. 3 - 2011
doc Zmluva č.S061400252
doc Zmluva o dielo č. 03 - 03 -2011
doc Dodatok k zmluve - ŠR SR
doc Dodatok č. 4
pdf Úverová zmluva č. UEO 76929-2011
pdf Úverová zmluva zmluva č. UEO 76929-2011 2.časť
pdf Úverová zmluva č. UEO 76945-2011
pdf Úverová zmluva č. UEO 76945-2011 2.časť