Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality - už čoskoro nová webová stránka!

Detský letný tábor

Detský letný tábor 11. 8. - 20. 8. 2016

Turnus pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Hlavnou myšlienkou detského letného tábora občianskeho združenia Prevencia, bezpečnosť, solidarita O.Z. je zobrať približne 30 detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia, siroty, polosiroty z celého Slovenska na krásne prázdniny. Dĺžka tábora je 10 dní plných zábavy a nových zážitkov, ktoré by si pre svoju neľahkú finančnú situáciu tieto deti nemohli nikdy dovoliť. Tábor je zároveň odmenou napríklad za výborné výsledky v škole, reprezentáciu školy či obce v športe, kultúre a podobne. Deti majú celý pobyt v tábore zdarma. Veková hranica detí je 10 - 13 rokov. Pre deti bude zabezpečený aj zvoz podľa lokalít, o nástupných okresných mestách vás budeme následne informovať.

Podmienky účasti detí v tábore :

Jednou z podmienok je, aby sa dieťa nezúčastnilo obdobného sociálneho tábora v minulosti. Vzhľadom na objektívne personálne a technické podmienky Vás žiadame, aby ste na pobyt v tábore neprihlasovali deti so zdravotným postihnutím, deti s poruchami správania či inými poruchami neumožňujúcimi nerušený pobyt v tábore a kolektíve detí.  Napriek prítomnosti zdravotníka a psychológa v tábore nie je možné takýmto deťom v podmienkach tábora zabezpečiť adekvátnu špeciálnu a individuálnu starostlivosť.

Miesto konania tábora :

Tábor sa uskutoční v rekreačnom zariadení Krupina Tepličky, ktoré je prevádzkou Centra účelových zariadení. Nachádza sa v okrajovej lokalite mesta Krupina. Ubytovanie je v letných chatkách so 4 lôžkami, ktoré sa nachádzajú v areáli. V tesnej blízkosti objektu je možnosť  kúpania sa na miestnom kúpalisku. Letný tábor ponúka deťom pobyt v krásnom prostredí, kde spoznajú prírodu a nových kamarátov. http://www.cuz.sk/zariadenia/krupina-teplicky

Organizačné pokyny :

Zaslanie žiadostí o zaradenie do výberu očakávame od Vás poštou najneskôr do štvrtka 30. júna 2016.Odporúčame v elektronickej podobe naskenované s podpismi, na adrese OZPBS@centrum.skOčakávame od vás žiadosti pre 2 - 3 deti,  v prípade extrémne nepriaznivých životných situácií to nechceme striktne limitovať a môžete poslať žiadosti aj na viac detí. Pri posudzovaní sa bude prihliadať na sociálne zabezpečenie rodiny a včasné zaslanie žiadosti. Následne Vás budeme informovať o ich schválení a budú Vám zaslané ďalšie podklady potrebné pre prihlásenie dieťaťa do tábora.

Zoznam aktualít

Prerušenie distribúcie elektri ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Odvolanie ČZNP !
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva !
2.máj 2017
Prerušenie distribúcie elektriny
Zvýšené nebezpečenstvo !
Zápis do 1.ročníka
ZŠ Masarykova
Zápis do 1.ročníka
ZŠ SLANEC
Oznámenie o začatí konania
výrub dreviny
Zvozový kalendár 2017
Sväté omše
Výskyt vtáčej chrípky
Vyplnenie dotazníka pre obyvat ...
Vyplnenie dotazníka pre obyvateľov
Projekt čisté obce
Vyhlásenie mimoriadnej situáci ...
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Nový CP EUROBUS od 11.12.2016
Detský karneval
25.2.2017
Maškarný ples
11.2.2017
Prebytky občanov miest a obcí
Mikuláš 2016
Posedenie s dôchodcami
12.11.2016
Prerušenie distribúcie elektri ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Eurobus "!" porada
CAMERY OBSCURY Nový Salaš
29.8.2016
95.výročie založenia DHZ
Časopis Inak obdarení
www.inakobdareni.sk
Detský letný tábor
11.8-20.8.2016
Zberný box na použité
cartridge a tonery
Deň Slanského Mikroregiónu
2.júla 2016
Oslava MDD !
5.6.2016
Pozvanie do karičky
23.júna 2016
Deň hasičov 2016
6.5.2016
1 2 3 4 5 [>]