Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality - už čoskoro nová webová stránka!

Výskyt vtáčej chrípky

 

Príloha č. 1

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

 

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

 

N A R I A Ď U J E M

 

vlastníkom alebo držiteľom:

1.   zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou

2.   zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny

3.   zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach

4.   prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom

5.   novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované

6.   pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje

7.   minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou

8.   správne používať osobné ochranné pomôcky

9.   hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu

10.   vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom

11.   hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu

12.   bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

·      pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,

·      pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

·      týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,

·      akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Platnosť:

do zrušenia jednotlivých nariadených opatrení. 
 

Odôvodnenie:

Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenie vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na územie Európy a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby. Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.


V Bratislave 28.10.2005 

Zdroj: http://www.svps.sk/zvierata/mno_4373_05.asp (25.1.2017)

 

 

 

Špeciálne odevy a doplnky - 18400000-3

Respirátor s ventilom FFP3

Respirátor ochrany FFP3 vyrobený
z elektrostatického filtračného materiálu
s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a s výdychovým ventilčekom. Trojpanelová koštrukcia a mäkká nosová pena. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov. Respirátory individuálne balené.

Ochranné okuliare utesnené

Utesnené ochranné okuliare. Polykarbonátový priezor so špeciálnou odolnou vrstvou voči po-škriabaniu aj zahmlievaniu s optickou triedou 1; UV ochrana. Ochrana voči: postreku kovom, plynom, jemným časticiam a kvapalinám. Spĺňa tiež požiadavku na ochranu voči nárazu s nízkou a strednou energiou. Nastaviteľný remienok pre stabilitu nasadenia.

 

 

 

 

 

Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu - 35113410-6

Protibiologické odevy veľkosť XL

Ochranný odev poskytujúci ochranu CE kategórie III, Typ 4/5/6; ochrana voči biologickým látkam podľa EN14126. Zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam a postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami. Materiál - laminovaný polypropylén so švami prelepenými páskami pre lepšiu ochranu a zvýšenú odolnosť.  Praktický dvojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú ochranu.  Trojpanelová kapucňa pre vylepšenú kompatibilitu s ostatnými OOPP (ochrana zraku a dýchania). Pletené manžety, elastický pás a členková časť pre voľnosť pohybu.  Antistatická ochranná vrstva a nepárajúca
sa textília veľkosť XL .

Návleky na obuv vysoké

Ochranné návleky vyrobené z robustného, laminovaného, mikroporézneho materiálu (55g/m2). Spĺňa ochranu voči obmedzenému postreku kvapalnými chemikáliami a prachom.  Elastická lýtková časť; podrážka odolná voči šmyku. Univerzálna veľkosť so šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi. Antistatická ochranná vrstva a nepárajúca sa textília. Balenie po 200 ks

 

 

Gumenné pracovné rukavice na opakované použitie

Hmotnosť min. 60 gramov, vysoká odolnosť voči čistiacim prostriedkom a detergentom, vhodné pre všeobecné mechanické práce, kvalitatívnymi parametrami zodpovedajú EN1186-7, EN1186-14, EN388(hladina rezistencie 1 0 0 0) a EN 374-2, nesterilné, veľkosť XL, balenie 1 pár

Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12mm veľkosti XL

Jednorázové vyšetrovacie rukavice, nitrilové (nespôsobujú alergickú reakciu, lepšie bariérové vlastnosti voči rezíduám), nepúdorvané, kvalitatívnymi parametrami zodpovedajú EN 455 a výroba v zhode s ISO9001 a ISO13485, nesterilné, veľkosť XL, balenie 100 ks

JP-75

Protichemická súprava je jednorazový prostriedok pri zamorení otravnými látkami. Pri zamorení rádioaktívnymi látkami a pre použitie pri výcviku mala súprava viacnásobné použitie. Je vyrobená zo  špeciálneho materiálu, ktorý je dostatočne odolný proti otravným látkam a má úpravu znižujúcu horľavosť. JP-75A sa skladá:  z pláštenky košeľového strihu s kapucňou, z prezuviek, a z trojpalcových rukavíc. Z výroby je  súprava zložená na rozmer 26 x 32 cm a zatavená do polyetylénového obalu.  Pláštenka sa vyrábala v troch veľkostiach: č. 1 pre osoby vysoké do 170 cm,č. 2 pre osoby vysoké od 171 do 179 cm, č. 3 pre osoby vysoké 180 cm a viac

 

Odporúčania:

Je nevyhnutné používať dvojo rukavíc - jednorázové pracovné nitrilové rukavice hrúbky
0,12 mm ako spodné a gumenné pracovné rukavice na opakované použitie  ako vrchné,
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana.

Privolaná výjazdová skupina OÚ musí byť zabezpečená s vhodným OOPP v zmysle tohto usmernenia.

 

 

Príloha č. 3

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

Kontakty a adresy, organizačná schéma ŠVPS SR

Ústredný riaditeľ: Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Tel : 02/ 602 57 212, Fax : 02/ 602 57 242

Email: sekretariat-UR@svps.sk

 

Podateľňa

Tel : 02/ 602 57 307

Otváracia doba: 8:00 až 15:00

 

 

1.   RVPS Bratislava-mesto,Polianky 8, 841 01 Bratislava - 42, tel.: 02 64461209, Riaditel.BA@svps.sk

2.   RVPS Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec, tel.: 02 45926213, Riaditel.SC@svps.sk

3.   RVPS Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031 5524870, Riaditel.DS@svps.sk

4.   RVPS Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta, tel.: 031 7807109, Riaditel.GA@svps.sk

5.   RVPS Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava 1, tel.: 033 5501447, Riaditel.TT@svps.sk

6.   RVPS Senica, Čáčovská 305, 905 01 Senica nad Myjavou, tel.: 034 6512881, Riaditel.SE@svps.sk

7.   RVPS Komárno, Štúrova 5, 945 01 Komárno, tel.: 035 7731235, Riaditel.KN@svps.sk

8.   RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel.: 035 428311, Riaditel.NZ@svps.sk

9.   RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice, tel.: 036 6312352, Riaditel.LV@svps.sk

 1. RVPS Nitra, Akademická 1, 949 80 Nitra 1, tel.: 037 6536202, Riaditel.NR@svps.sk
 2. RVPS Topoľčany, ul. Dr. P. Adámiho 17, 955 01 Topoľčany, tel.: 038 5326068, Riaditel.TO@svps.sk
 3. RVPS Šaľa, Školská 5, 927 00 Šaľa, tel.: 031 770 21 70,7715177 Riaditel.SA@svps.sk
 4. RVPS Nové Mesto/Váhom, Tajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto/Váh., tel.: 032 712546, Riaditel.NM@svps.sk
 5. RVPS Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín, tel.: 032 6522123, Riaditel.TN@svps.sk
 6. RVPS Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza, tel.: 046 5423009, Riaditel.PD@svps.sk
 7. RVPS Púchov, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov, tel.: 042 4641315, Riaditel.PU@svps.sk
 8. RVPS Žiar nad Hronom, ul. SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 045 6732737, Riaditel.ZH@svps.sk
 9. RVPS Zvolen, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen, tel.: 045 533039, Riaditel.ZV@svps.sk
 10. RVPS Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: 047 4830741, Riaditel.VK@svps.sk
 11. RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec, tel.: 047 4322431, Riaditel.LC@svps.sk
 12. RVPS Rimavská Sobota, Kirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047 5631410, Riaditel.RS@svps.sk
 13. RVPS Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica 1, tel.: 048 4125602, Riaditel.BB@svps.sk
 14. RVPS Martin, Záturčianska 1, 036 80 Martin, tel.: 043 4221481, Riaditel.MT@svps.sk
 15. RVPS Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 044 5523814, Riaditel.LM@svps.sk
 16. RVPS Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina 4, tel.: 041 7631235, Riaditel.ZA@svps.sk
 17. RVPS Čadca, Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca, tel.: 041 4322277, Riaditel.CA@svps.sk
 18. RVPS Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043 5864935, Sekretariat.DK@svps.sk
 19. RVPS Rožňava, Južná 43, 048 01 Rožňava, tel.: 058 7323182, Riaditel.RV@svps.sk
 20. RVPS Spišská Nová Ves, Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053 4813202, Riaditel.SN@svps.sk
 21. RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto, tel.: 055 6325623, Riaditel.KE@svps.sk
 22. RVPS Košice-okolie, Kukučínova 24, 040 01 Košice - okolie, tel.: 055 6223507, Riaditel.KS@svps.sk
 23. RVPS Trebišov, Bottova 2, 075 01 Trebišov, tel.: 056 6722748, Riaditel.TV@svps.sk
 24. RVPS Michalovce, Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce, tel.: 056 6425001, Riaditel.MI@svps.sk
 25. RVPS Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad, tel.: 052 723085, Riaditel.PP@svps.sk
 26. RVPS Stará Ľubovňa, Levočská 4/338, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052 4321182, Riaditel.SL@svps.sk
 27. RVPS Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov 1, tel.: 051 7711126, Riaditel.PO@svps.sk
 28. RVPS Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.: 057 230 64 Riaditel.VT@svps.sk
 29. RVPS Bardejov, Stöcklova 34, 085 01 Bardejov, tel.: 054 4748725, Riaditel.BJ@svps.sk
 30. RVPS Svidník, ul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník, tel.: 054 7522987, Riaditel.SK@svps.sk
 31. RVPS Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné, tel.: 057 7752963, Riaditel.HE@svps.sk

Pohotovostné mobilné čísla RVPS (AI v SR)

Príloha č. 4

Informačný tok

pri výskyte a podozrení na výskyt aviárnej influenzy

 

A.)  prvotné oznámenie o náleze uhynutého vtáctva a hydiny a následný postup hlásenia udalostí spojených s podozrením na nákazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.)   Informačný tok po potvrdení nákazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.)   Informovanie obyvateľstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.) Usmernenie postupu operátora KS IZS 112 pri prijme oznámenia od obyvateľstva dotýkajúci sa  prvých troch bodov pri hlásení Mimoriadnej udalosti „Druh a rozsah mimoriadnej udalosti (Čo sa stalo?), Miesto vzniku mimoriadnej udalosti (Kde/objekt - lokalita, obec, okres, kraj) a Dátum a čas vzniku  mimoriadnej udalosti (Kedy sa stalo?)“.

 

V prípade úhynu vtáctva operátor KS IZS 112 nepostúpi automaticky hovor na HaZZ alebo PZ, ale najskôr vyťaží oznamovateľa  podľa nasledovnej schémy.

 

                                                                                             

 

 

 

 

Pri vyžadovaní asistencie HaZZ a PZ je potrebné zabezpečiť zistenie kontaktu na oznamovateľa, veliteľa zásahu HaZZ a PZ a taktiež na pracovníka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorý pôjde na miesto nálezu. Tieto telefónne kontakty poskytne jednotlivým zasahujúcim zložkám.

 

Ostatný postup ostáva nezmenený.

 

 

 

 

 

RVPS

Mobilné číslo 1

Mobilné číslo 2

BA - mesto

0915 983 755

 

Senec

0911 900 380

0905 897 609

Trnava

0905 988 447

0907 729 275,  0915 985 286

Dunajská Streda

0903 591 965

 

Galanta

0905332368

0905217098

Senica

0918 611 948

0907 706 446

Trenčín

0905 856 301

0918 868 422, 0905 721 352

Nové Mesto n. Váhom

0907 753 929

0918 627 231

Púchov

0911 371 587

 

Prievidza

0918 630 905

0918 630 906

Nitra

0902 276 417

 

Topoľčany

0904 138 721

 

Nové Zámky

0917 249 166

(0917 249 165)

Komárno

0905 413 189

0915 984 938

Levice

0908 714 675

 

Šaľa

0907 744 118

 

Žilina

0905 947 587

(0907 305 202,  0907 829 796)

Čadca

0907 126 800

 

Dolný Kubín

0911 862 841

 

Martin

0905 837 607

 

Liptovský Mikuláš

0907 569 885

(0904 131 041)

Banská Bystrica

0903 554 447

 

Lučenec

0905 828 254

(0915 849 887)

Veľký Krtíš

0917 625 311

 

Rimavská Sobota

0918 779 092

 

Zvolen

0915 850 537

 

Žiar nad Hronom

0907 211 626

 

Prešov

0905 294 989

 

Poprad

0911 525 285

 

Bardejov

0911 980 317

(0917 483 726)

Vranov nad Topľou

0905 827 132

 

Svidník

0903 845 229

 

Humenné

0903 314 744

 

Stará Ľubovňa

0903 908 163

 

KE - mesto

0911 888 267

0915 694 010

KE - okolie

0907 910 619

 

Michalovce

0907 925 378

 

Rožňava

0905 665 658

 

Spišská Nová Ves

0908 348 315

 

Trebišov

0905 554 571

(0905 569 089)

 

Zoznam aktualít

Prerušenie distribúcie elektri ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Odvolanie ČZNP !
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva !
2.máj 2017
Prerušenie distribúcie elektriny
Zvýšené nebezpečenstvo !
Zápis do 1.ročníka
ZŠ Masarykova
Zápis do 1.ročníka
ZŠ SLANEC
Oznámenie o začatí konania
výrub dreviny
Zvozový kalendár 2017
Sväté omše
Výskyt vtáčej chrípky
Vyplnenie dotazníka pre obyvat ...
Vyplnenie dotazníka pre obyvateľov
Projekt čisté obce
Vyhlásenie mimoriadnej situáci ...
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Nový CP EUROBUS od 11.12.2016
Detský karneval
25.2.2017
Maškarný ples
11.2.2017
Prebytky občanov miest a obcí
Mikuláš 2016
Posedenie s dôchodcami
12.11.2016
Prerušenie distribúcie elektri ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Eurobus "!" porada
CAMERY OBSCURY Nový Salaš
29.8.2016
95.výročie založenia DHZ
Časopis Inak obdarení
www.inakobdareni.sk
Detský letný tábor
11.8-20.8.2016
Zberný box na použité
cartridge a tonery
Deň Slanského Mikroregiónu
2.júla 2016
Oslava MDD !
5.6.2016
Pozvanie do karičky
23.júna 2016
Deň hasičov 2016
6.5.2016
1 2 3 4 5 [>]